Kaprova 42/14,
110 00 Praha 1
Pondělí-Pátek
09:00 - 17:00
+420 777 03 19 33
info@grandprag.cz

Impressum

Vydavatel webových stránek

Účelem těchto webových stránek, dále jen „Webové stránky“, dostupných na adrese www.grandprag.cz, je poskytovat informace o společnoste Grand Prag s.r.o.

Tyto Webové stránky vydává společnost Grand Prag s.r.o., IČ:17295271, se sídlem Kaprova 42/12, Praha 1, 110 00

Informace související s návrhem a hostingem Webových stránek a s použitým softwarem jsou uvedeny v sekci Právní informace.

Odpovědnost

Společnost Grand Prag s.r.o., která je majitelkou těchto Webových stránek, bude průběžně vynakládat maximální úsilí k zajištění spolehlivosti veškerých údajů poskytovaných na těchto Webových stránkách v okamžiku, kdy budou zveřejněny na internetu, a také dostupnosti těchto údajů. Materiál na Webových stránkách může obsahovat technické nepřesnosti či tiskové chyby a informace mohou být ze strany společnosti Grand Prag s.r.o. měněny, aktualizovány a mazány bez předchozího upozornění

Společnost Grand Prag s.r.o.  nesmí být činěny odpovědnými za omyly nebo opomenutí ve vztahu k šířeným informacím, ani za technické problémy Webových stránek a všech ostatních webových stránek, na které mají založeny odkazy, ani za žádný výklad údajů zveřejněných na takových webových stránkách nebo za následky jejich používání.

Společnost Grand Prag s.r.o.  obecně nepřebírá odpovědnost za jakoukoli škodu, případně ušlý zisk způsobený přístupem kohokoli na Webové stránky nebo nemožností přístupu nebo používáním Webových stránek a/nebo důvěrou v jakékoli údaje pocházející přímo nebo nepřímo z těchto Webových stránek, bez zřetele na příčinu, původ, povahu nebo důsledek takové škody.

Duševní vlastnictví

Názvy firem, loga, výrobky, značky a názvy domén uvedené na těchto Webových stránkách jsou majetkem společností Grand Prag s.r.o. a nesmí být používány bez předchozího písemného svolení příslušné společnosti. Tyto Webové stránky a jejich obsah nesmí být použity pro tvorbu jakékoliv databáze ani nesmí být uchovávány (zcela nebo zčásti) v databázích pro přístup Váš nebo jakékoliv třetí osoby, ani pro distribuci jakékoliv databáze obsahující celou webovou stránku nebo její obsah nebo její část.

Cookies

Společnost Grand Prag s.r.o. používají cookies pro účely statistické analýzy a pro měření návštěvnosti a používání Webových stránek.

Údaje přenášené prostřednictvím cookies nejsou používány individuálně ani k získávání zákazníků.

Pokud nechcete využívat cookies, nastavte si takto svůj prohlížeč. Deaktivace cookies může bránit ve využívání některých funkcí Webových stránek.

Pokud akceptujete naše cookies, zůstanou uloženy ve Vašem počítači po deset (10) let, pokud je neodstraníte.

Údaje shromažďované na Webových stránkách

Každý návštěvník těchto Webových stránek, který poskytne informace společnosti Grand Prag s.r.o., jí uděluje veškerá převoditelná práva související s těmito informacemi a poskytuje jí souhlas s jakýmkoli užitím těchto informací. Informace, které návštěvníci takto poskytnou, nejsou považovány za důvěrné, musí být přesné a v souladu s platnými právními předpisy a nesmí poškozovat zájmy třetích osob.

Návštěvníci tímto v návaznosti na Používání Webových stránek společnosti Grand Prag s.r.o

. nebo předáním svých osobních údajů naší společnosti jakožto správci dávají souhlas se shromažďováním, zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů podle těchto podmínek na dobu 10 let pro účel provádění zpracovatelských operací, jak uvedeno výše.